Missiya olaraq İşə Giriş

Missiya olaraq iş dünyaya təsir edir - yerli və qlobal. Allahın insanlara və yaratdıqlarına bərəkət gətirməsinin yollarından biridir. Üçüncü Yolun Qurucusu Mike Baerin rəhbərlik etdiyi bu giriş kursu, mövzu haqqında düşünmək və danışmaq üçün əsas anlayışları təmin edəcək.

Course Information

Difficulty: Beginner

Categories:

Tags:

Course Instructor

Mike Baer Mike Baer Author

Third Path Free Membership

FREE

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.