İşin Müqəddəs Kitab Əsasları

Allah iş haqqında nə deyir? Onun iş üçün məqsədi nədir? Onu necə izzətləndirə bilər? İşin əsaslarını Allahın nöqteyi -nəzərindən və Missiya olaraq İşin Onun planına necə uyğun olduğunu öyrənin. Üçüncü Yolun Qurucusu Mike Baer tərəfindən idarə olunur.

Course Information

Categories:

Tags:

Course Instructor

Mike Baer Mike Baer Author

Premium Translated Course

$79.00

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.